Nieuws van buiten de provincie

 • Blog #7

  ProfielfotoEline Aardse 30-08-2019 1022 keer bekeken 1 reacties

  Den Haag ontwaakt uit reces

  Daar ben ik weer! Nu de politiek terugkeert van het zomerreces, is de komkommertijd bijna voorbij. Politici beginnen aan een nieuw politiek jaar, dus op NOS.nl lezen we weer boeiende zaken in plaats van berichten over katten in de boom in Duitsland.


  Wiebes zet in op waterstof

  De ministers gaan weer op pad. Zo vindt er op 24 september een Energieraad plaats in Brussel waar minister Wiebes namens Nederland zal vertellen hoe wij ervoor staan rondom het Klimaatakkoord. Hij heeft aangegeven dat Nederland een koplopersrol kan vervullen op het gebied van waterstof en roept daarom de Europese Commissie op om een concreet plan te maken voor waterstof en hernieuwbaar gas. Tegelijkertijd blijkt uit het totaalbeeld van alle nationale plannen van landen binnen de EU dat de EU-doelstellingen voor 2030, voor het aandeel hernieuwbare energie, nog niet in zicht zijn. Werk aan de winkel dus. Wij zullen, zo geeft Wiebes aan, ruimte maken voor wind op zee. Maar omdat er nu al congestieproblemen zijn op het Noord-Nederlandse elektriciteitssysteem, én omdat landen onderling vanwege belemmering in regelgeving nog niet optimaal op elkaar zijn aangesloten, is juist de inzet op waterstof of andere gassen van groot belang.

  PAS-uitspraak raakt ook zon-initiatieven

  Tijdens de vakantie kwamen de eerste berichten naar buiten over plannen waar een streep door wordt gezet vanwege de PAS-uitspraak eind juni. Kort samengevat: het Programma Aanpak Stikstof  voldoet volgens de Raad van State niet, omdat de overheid toestemming geeft voor projecten die juist voor extra stikstofuitstoot zorgen. En dat laatste zou het PAS juist moeten voorkomen. Het was wachten op de eerste projecten waarbij ook initiatieven voor duurzame opwek zouden worden geraakt. In de gemeente Cranendonck (Noord-Brabant) waren er vergevorderde plannen voor een duurzaam industriepark, met aan één zijde ook ruimte voor een zonneveld. Daar gaat, vanwege de PAS-uitspraak, nu een streep doorheen.

  Lachgas om te huilen

  Tot slot een bericht dat eigenlijk niet echt om te lachen is, maar de woordspeling is toch leuk gevonden. Milieudefensie vroeg vorige week aandacht voor de enorme toename van het gebruik van lachgas. "Lachgas is om te huilen voor het klimaat", zo schreven zij. Als je 5 ballonnen gebruikt, staat dat gelijk aan de CO2-uitstoot van 75 kilometer autorijden. Ik vind het maar raar spul, dat lachgas, en het is gek dat festivals steeds meer aandacht vragen voor afvalscheiding en zuiniger elektriciteitsgebruik, en tegelijkertijd lachgas gewoon toestaan. Het is niet verboden volgens de wet, maar op websites over de schadelijke effecten van lachgas wordt alleen maar gesproken over de gezondheidseffecten. Wat mij betreft gaat de politie ook de gevaren voor onze leefomgeving benoemen.

  Wil je dat ik een bepaald onderwerp in Den Haag nauwer ga volgen? Laat het dan hieronder weten. Een fijn, zonnig weekend gewenst!

   

 • Blog #6

  ProfielfotoEline Aardse 21-05-2019 1139 keer bekeken 2 reacties

  Coalitieonderhandelingen op het provinciehuis

  Daar ben ik weer! Mijn mede-blogger Peter heeft jullie in de tussentijd vermaakt met leuke blogs over de RES'en en de uitdagingen die hij daarbij tegenkomt. Ik heb me even met andere dingen beziggehouden, maar de energietransitie heeft niet stilgezeten. En die komt voorlopig ook nog niet tot stilstand, zeker niet in de provincies. Er wordt op het provinciehuis aan de Archimedeslaan (en soms op andere locaties) druk onderhandeld over een coalitieakkoord.


  GroenLinks, D66, PvdA, ChristenUnie en het CDA zijn de partijen die met elkaar tot dat akkoord willen komen. Je hoort vaak over onderhandelingen dat die in de achterkamertjes plaatsvinden; en na een paar weken komen de partijen naar buiten met een akkoord in hun handen. Dat is dit keer heel anders.

  Politici zijn ook maar gewoon mensen

  Een aantal ambtenaren wordt heel nauw betrokken bij de besprekingen over de verschillende thema's die in het akkoord moeten landen. Die thema's hebben de partijen eerst met elkaar in een strategische agenda benoemd. Daaruit kun je al opmaken welke kant het ongeveer opgaat.

  De afgelopen weken is er aan verschillende tafels doorgepraat over die agenda. Ik schuif daar samen met een collega van het programmateam aan. We beantwoorden vragen, rekenen zaken voor ze door. Ik mag natuurlijk niet zeggen wat voor vragen of berekeningen dat zijn - want hoewel het proces een stuk transparanter is, blijft het natuurlijk aan de politiek om te communiceren en niet aan ons - maar het is alleen al leuk om met jullie te delen dat we betrokken worden bij de plannen waar wij straks (komende vier jaar) uitvoering aan gaan geven. En het helpt ook bij het besef dat je als ambtenaar voor een politieke organisatie werkt. Nu vind ik dat als politicoloog sowieso het leukste gedeelte van mijn werk, maar door met de leden van de vijf fracties aan tafel te zitten, weet je ook voor wie je het doet. Wat hun wensen en belangen zijn, waar ze vandaan komen, en ik besef dat het ook maar gewoon mensen zijn die naast het Statenlid-zijn ook nog banen en gezinnen hebben. Mensen die, zo vertelde één van hen me, om 6 uur thuis komen na het werk, hun kinderen rond half 9 eindelijk in bed hebben gelegd (want ze mochten natuurlijk opblijven voor Ajax-Tottenham) en dan alle stukken nog moeten lezen voor het volgende onderhandelaars-overleg de volgende ochtend. Wat een respect heb ik voor hen. En dat ze dan die volgende dag om half 6, na al vijf thematafels achter de rug te hebben, nog steeds met datzelfde respect naar elkaars soms tegenstrijdige opvattingen te luisteren om uiteindelijk tot een akkoord te komen.

  Aan ambitie geen gebrek

  En alsof ze nog niet ambitieus genoeg zijn: op 8 mei waren er ook ca. 150 mensen van verschillende organisaties en belangengroepen en inwoners op het provinciehuis om hen mee te geven van volgens hén in het akkoord terug moet komen. Ook daar zag ik Statenleden met open houding luisteren naar de uiteenlopende meningen.

  Voor ons als programmateam is het ook heel nuttig, omdat we in een heel vroeg stadium al kunnen nadenken over welke inspanningen wij moeten plegen. Dit gaan we opschrijven in een programmaplan en daar werken we als team ook al hard aan. Zodra dat concreter wordt gaan we dat ook met jullie delen natuurlijk. De provincie kan dat plan immers niet zonder partners in de provincie uitvoeren.

  Stroom uit planten

  Tot slot nog een paar nieuwtjes die me opvielen afgelopen week:

  • Stroom uit planten: productonderwerper Ermi van Oers laat planten licht geven. Ja, echt waar! Rondom de wortels van planten leven zogenaamde microben en die maken daar energierijke elektronen aan. Van Oers tapt die elektronen vervolgens af en perst ze samen tot een klein beetje stroom, genoeg om glasvezelpuntjes even te laten gloeien waardoor ledlampjes kort branden.
  • Klimaatverandering of klimaatcrisis? De Britse krant The Guardin gebruikt voortaan termen als noodtoestand en ineenstorting als het gaat om het klimaat, omdat ze vinden dat klimaatverandering niet voldoende de ernst van de situatie aangeeft. Eerder berichtten we op de werkplaats al dat NU.nl reacties van mensen die klimaatverandering ontkennen niet meer toestaat.
  • Tot slot een nieuwtje uit ons eigen provinciehuis: we hebben een jaar een proef gedraaid met zonnepanelen op de N401 in Kockengen. In totaal is er in een jaar 2.200 kWh opgewekt (ter vergelijking: een gemiddeld huishouden met twee kinderen verbruikt 3.500 kWh per jaar): dat is dus niet super veel, maar de techniek is er en kan doorontwikkeld worden!

  Tot volgende week! PS: vergeet niet te stemmen donderdag voor de Europese verkiezingen ;-)
   

 • Blog #5

  ProfielfotoEline Aardse 09-04-2019 851 keer bekeken 0 reacties

  Gonsde het bij jullie ook?

  Ik weet niet hoe op jouw werkplek was, maar op het provinciehuis gonsde het de dag na de verkiezingen. Een enkeling had de hele nacht zitten wachten op de uitslag van Utrecht, anderen lazen het in de trein onderweg naar het werk.  


  De verwachting was dat de partij van Thierry Baudet het goed zou doen, maar deze monsterzege zagen velen (inclusief ikzelf) niet aankomen. Of je het nu met hem eens bent of niet: hij heeft een grote groep aangesproken, en ook nog eens een gevarieerde groep als je kijkt naar spreiding van leeftijd, geslacht en opleidingsniveau. Dat kunnen veel andere partijen niet van zichzelf zeggen. 

  Inmiddels verkent de informateur wie met wie wil samenwerken en lijkt een coalitie met FvD in ieder geval niet mogelijk, zo meldde RTV Utrecht woensdag. Maar er zijn nog een heleboel partijen over – het kan dus nog vele kanten opgaan. Morgenavond is er in ieder geval een openbare vergadering in de Statenzaal waar informateur Bram van Ojik zijn bevindingen zal toelichten en de partijen in gesprek gaan met elkaar. Ik ga zeker kijken!

  Top 3 nieuws 

  Naast de verkiezingsuitslag waren er nog meer nieuwtjes. Hieronder mijn top 3:

  1. Vereniging Eigen Huis maakte een scherpe kanttekening bij de doorrekeningen van het Klimaatakkoord. De doorrekeningen houden namelijk geen rekening met investeringen die huiseigenaren moeten doen in bijvoorbeeld isolatie of een warmtepomp. En dat maakt nogal wat uit voor je individuele kostenplaatje als huishouden.
    
  2. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft een drietal randvoorwaarden meegegeven aan het kabinet bij de uitvoering van het Klimaatakkoord: “Maak haalbare en betaalbare plannen, geef gemeenten de juiste bevoegdheden en vergoed hun werk,” schrijft de VNG in de bijdrage aan de hoorzitting Gebouwde Omgeving van de Vaste Kamercommissie Economische Zaken en Klimaat.
    
  3. Tot slot een statistisch nieuwtje: wereldwijd is er 171 gigawatt aan extra capaciteit voor hernieuwbare energie toegevoegd, waaraan Nederland ruim 2 gigawatt heeft bijgedragen. De helft van die wereldwijde capaciteit bestaat uit waterkracht. Zonne-energie bleek in 2018 het meest toegevoegd te zijn. Met name China, India, Japan en Zuid-Korea droegen aan die toename bij. 

  Ik ga er een aantal weken tussenuit. Op 16 mei verschijnt mijn nieuwe blogpost. Laat me in de tussentijd weten waarvoor ik mijn ogen open moeten houden. Tot dan!

 • Blog#4

  ProfielfotoEline Aardse 19-03-2019 960 keer bekeken 0 reacties

  Het regende!

  Het regende energietransitienieuws én dikke druppels – leuk voor mijn blog én leuk voor de natuur, die op de meeste plaatsen weer een beetje aan het herstellen is van de droogte n.a.v. vorige zomer. Bij mij in Nijmegen bijvoorbeeld, hebben de uiterwaarden langs de Waal weer de normale hoogten bereikt. En deze week wordt het dan een beetje lente.  


  Handig voor de opkomst bij de verkiezingen van aanstaande woensdag? Mwah, volgens een onderzoek van de Radboud Universiteit uit 2011 ligt de opkomst gemiddeld 1 procent lager bij heel slecht weer – wordt het heel warm, dan ligt deze gemiddeld 1 procent hoger.

  Doorrekening Klimaatakkoord

  Goed, terug naar al dat nieuws van vorige week. Het grootste nieuws was natuurlijk de presentatie van de doorrekening van het Klimaatakkoord en de reactie van het kabinet daarop door toch bedrijven flink mee te laten betalen aan de kosten. Daarover hebben jullie op tig plekken al het nodige kunnen lezen, dus daar ga ik niet ook nog eens wat over zeggen.

  Top 5 nieuws 

  Voor het verdere nieuws heb ik een top 5 samengesteld.

  1. Rijksgronden gaan ingezet worden voor opwekking van duurzame energie. In een pilotprogramma gaan Rijkswaterstaat, het Rijksvastgoedbedrijf en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland hiermee aan de slag. Dit op verzoek van de Tweede Kamer. De drie pilots liggen niet in Utrecht, maar wie weet kunnen we daar snel verandering in brengen..
  2. Vorige week dinsdag werd er gestemd over een aantal moties. Twee daarvan – die werden aangenomen - gingen over de tarieven voor warmte uit warmtenetten. Die prijs is nu gekoppeld aan de gasprijs, die omhoog gaat. De aangenomen motie verzoekt het kabinet om alternatieven voor de vaststelling van de prijs uit te zoeken. Dat is mooi, want eerder berichtte ik in mijn blog al dat het toch gek is dat we iedereen van het gas af willen en vervolgens de alternatieven mee laten stijgen met de gasprijzen. Dat werkt niet echt stimulerend.
  3. Nog een motie dan – die sluit aan op mijn eerste nieuwtje m.b.t. de Rijksgronden. Nu het publiek tenderen van windparken op zee succesvol is gebleken, draagt deze motie het kabinet op om te verkennen of dit soort publieke tenders ook uitgezet kunnen worden om zonnevelden op rijksgronden en gebouwen te realiseren.
  4. De rest van de moties, o.a. over het subsidiëren van kleinere windmolens (aangenomen), het openstellen van een fonds om aanloopkosten van energiecoöperaties te financieren (aangenomen) en het aanpakken van knelpunten in het huidige elektriciteitsnet (verworpen) vind je hier.
  5. Tot slot een grootschalig onderzoek in opdracht van Natuurmonumenten over ons landschap. Maar liefst 45.000 volwassenen en 1.600 kinderen vulden de enquête in. Als het gaat om het opwekken van duurzame energie vindt 81% dat windmolens niet in kleinschalige landschappen mogen komen – 89% vindt dat van zonnevelden. Ook nabij natuurgebieden vindt 78% van de ondervraagden windmolens niet passen, 89% vindt dat in het geval van zonnevelden. In de enquête lijkt niet te zijn gevraagd naar het combineren van functies – landschap kan natuurlijk ook verrijkt worden als functies slim gecombineerd worden. Een mooi stuk natuurgebied waar zonne-energie wordt opgewekt, waar kinderen doorheen rennen en waar verschillende dieren goed kunnen leven – zouden de ondervraagden daar ook met grote meerderheid op tegen zijn?

  En jij?

  Heb je een nieuwtje dat niet kan ontbreken in de top 5? Laat het me weten in de reacties hieronder!

   

 • Blog#3

  ProfielfotoEline Aardse 11-03-2019 1446 keer bekeken 0 reacties

  Debat Provinciale Statenverkiezingen?

  Gisteravond was er een debat over de Provinciale Statenverkiezingen op RTL. Althans, dat dacht je misschien van tevoren. Het woord provincie viel – tijdens dit debat met landelijke fractievoorzitters - volgens NRC welgeteld twee keer. 


  Het ging vooral over landelijke thema’s. Zelfs Zwarte Piet en vuurwerk kwamen voorbij – thema’s waar de provincie helemaal niet over gaat. Maar goed, het is wel begrijpelijk. Deze verkiezingen bepalen immers welke partijen er in de Eerste Kamer terecht komen. En dat is dan weer van belang als straks belangrijke nieuwe wetgeving van kracht moet worden, zoals het Klimaatakkoord. En het is ook een manier om mensen naar de stembus te trekken. Want wat zegt die provincie mensen nou eigenlijk?

  De Windkieswijzer

  Nu we het toch over de verkiezingen hebben: deze stemwijzer gaat wél over de provincies. Om precies te zijn over welke partijen in de provincies kiezen voor windmolens. De Windkieswijzer! Urgenda legde aan alle politieke partijen in de provincies een aantal stellingen voor. De Provinciale Staten bepalen voor een groot deel waar windmolens worden gebouwd, en of de burger mag meebepalen, dus deze stemwijzer is hartstikke relevant.

  Wie beluistert podcasts?

  Ik luisterde gisteren voor het slapengaan naar een podcast (ook weer van NRC) over wat de waterschappen en de Provinciale Staten doen. Heel boeiend voor iemand als ik, die politiek interessant vindt en er zelfs voor haar plezier naar luistert, maar laten we eerlijk zijn: hoeveel mensen luisteren er naar zo’n podcast? En als er al mensen naar luisteren, dan zijn ze, denk ik, van nature al meer geïnteresseerd in het onderwerp.

  Watt Nou vindt de aansluiting!

  Daarom is het dus zo belangrijk om met je communicatiemiddelen aan te sluiten bij de leefwereld van de doelgroep. En daarom is de campagne Watt Nou! zo’n goed idee. De inschrijvingsdatum is gesloten en maar liefst 12 gemeenten gaan ermee aan de slag. Dat is nog eens een manier van direct invloed uitoefenen door jongeren en op die manier maak je ze ook bewuster van wat de politiek kan betekenen.

  Gasboringen in Woerden

  Ik zou nog terugkomen op de schriftelijke vragen over het boren naar gas in Woerden. Minister Wiebes geeft aan dat Vermillion, het bedrijf waar het over gaat, geen officieel winningsplan heeft ingediend en geen omgevingsvergunning heeft aangevraagd. Mocht dat wel gebeuren, dan gaat hij het verzoek toetsen op o.a. veiligheid voor omwonenden, het voorkomen van schade aan bouwwerken, ander gebruik van de ondergrond en de gevolgen voor natuur en milieu. Het gebied ligt bijvoorbeeld vlak bij Natura2000-gebieden en beschermingsgebieden voor drinkwaterwinning. 

  Ik vind het bijzonder dat we in Groningen de gaskraan dichtdraaien, maar het ministerie van EZK nieuwe boringsaanvragen gewoon volgens de oude lijstjes blijft beoordelen.

  1,65 miljoen voor Energietuinen 

  Tot slot: een leuk nieuwtje van de NMU. De Postcode Loterij schenkt 1,65 miljoen euro aan alle Nederlandse Natuur- en Milieufederaties om daarmee energietuinen te ontwikkelen in heel Nederland. Bij zo’n tuin moet je denken aan een zonnepark met natuur, wandel- en fietspaden en moestuinen. Een mooie combi dus, van recreëren, spelen, sporten en van de natuur genieten. Is ook nog eens gezond. Zie jij een mooie locatie in onze provincie voor zo’n energietuin? Plaats een reactie onder deze post of neem contact op met Gerben de Vries (NMU).

  Naar welke podcasts luister jij?

  Heb je een nieuwtje dat ik niet mag missen? Ben je benieuwd naar ontwikkelingen achter het nieuws? Of wil je me laten weten naar welke podcasts jij luistert? Laat het mij in een reactie hieronder weten!

  Tot volgende week!

 • Blog#2

  ProfielfotoEline Aardse 28-02-2019 1230 keer bekeken 0 reacties

  Betrouwbare cijfers?

  Ik kreeg vorige week een e-mail van mijn energieleverancier: “De overheidsheffingen zijn gestegen in 2019. Daarom passen we uw termijnbedrag alvast aan”. Komt in mijn geval toch neer op zo’n €120,- per jaar. Nooit fijn, zo’n stijging. Maar goed, ik weet dat dit de manier is om langzaam het oude systeem af te bouwen, om maar even in transitietermen te spreken. 


  Over deze hogere energielasten ontstond een flink relletje in de Tweede Kamer vorige week. Het kabinet rekende met cijfers van het Planbureau voor de Leefomgeving die uit 2017 kwamen en zo bleek vorig weekend dat de energierekening meer stijgt dan verwacht. Da’s dus niet zo handig. De oppositie vloog er dan ook vol op met termen als “grof schandaal, “niet acceptabel” en “een ongelofelijke stommiteit”. En dan te bedenken dat de grootste klapper als het gaat om kosten nog moet komen: de uitwerking van het Klimaatakkoord. Naar verwachting komt het PBL op 13 maart met de doorrekeningen (ik zal zeker verslag doen van de persconferentie!). Een week voor de Provinciale Statenverkiezingen. Ze zullen ook daarbij gebruik maken van cijfers uit 2017, omdat er simpelweg geen recentere cijfers beschikbaar zijn. Daar vloog de oppositie óók weer bovenop. 

  Van autovol naar autovrij

  Dan nog een interessante publicatie die het lezen waard is. In Nederland is het wegverkeer verantwoordelijk voor ca. 15% van de CO2-uitstoot en fijnstof. En we weten inmiddels dat dat aandeel in de provincie Utrecht bijzonder hoog is, omdat er zoveel snelwegen en knooppunten zijn. Nu het Rijk en de vier grote steden onlangs afspraken dat er 500.000 woningen bijgebouwd moeten worden, schreef Natuur & Milieu een rapport over het inrichten van een duurzaam vervoerssysteem. Want al die mensen die in die nieuwe huizen gaan wonen, moeten zich verplaatsen en het ís al zo druk. In het rapport worden alternatieven als fietsen en lopen, maar ook deelfietsen, steps (!) en zelfrijdende shuttles genoemd. Voor de langere afstanden zouden we volgens N&M moeten inzetten op het OV en elektrische deelauto's.

  Nieuw wereldrecord voor België 

  Tot slot: mooi nieuws uit België. Wetenschappers aan de Katholieke Universiteit Leuven ontwikkelden een zonnepaneel dat waterstofgas maakt uit het vocht uit de lucht. Met hun paneel (1,6 m²) wordt 15 procent van het zonlicht rechtstreeks omgezet in waterstofgas. Dat is een wereldrecord.

  Twintig van deze waterstofpanelen kunnen een gezin een jaar lang van stroom en warmte voorzien! Zo zie je maar weer dat de doorrekeningen van het Klimaatakkoord een week later misschien alweer achterhaald zijn, als de techniek op deze snelheid blijft doorrazen.

  Nu jij!

  Als lezer van dit blog volg je vast het nieuws in je vakgebied op de voet. Ben je delenswaardige berichten tegengekomen? Laat het mij dan weten in de reacties hieronder. Over reacties gesproken: NU.nl postte gisteren een bericht waarin ze lezers vertelden dat “reacties waarin klimaatverandering, of de invloed van de mens daarop, wordt ontkend”, niet meer zijn toegestaan op hun website. Voor ons platform natuurlijk sowieso handig om geen feitelijke onjuistheden te vermelden. Meningen onder mijn blogs zijn daarentegen heel erg welkom :-)

  Tot volgende week!

   

 • Blog #1

  ProfielfotoEline Aardse 13-02-2019 1036 keer bekeken 1 reacties

  Jongeren de straat op

  “Stop met dit kliMATIGe beleid”, “Eco, niet ego” en “Rutte, niet kutte met ons klimaat”. Een paar van de leuzen tijdens de demonstraties voor beter klimaatbeleid. Er is volop beweging onder jongeren en da’s niet zo gek: deze generatie moet nog wel even door met deze planeet. En ze vinden dat het huidige kabinet daar niet genoeg voor zorgt. Deze week geen nieuwe acties, maar wél een gesprek met minister Wiebes en premier Rutte. Youth for Climate mag tot zover tevreden zijn.


  Motie inspreekrecht jongeren verworpen

  Het liet de politici binnenskamers in Den Haag niet koud. Zo diende de Partij van de Dieren een motie in om jongeren inspreekrecht te geven bij onderwerpen die flinke gevolgen voor hen hebben, zoals het klimaatbeleid. De Tweede Kamer heeft namelijk geen direct inspreekrecht. Gemeenteraden wel.

  Watt nou! geeft Utrechtse jongeren tóch een stem

  Helaas voor de jongeren werd de motie verworpen. Gelukkig is er de campagne “Watt nou!” van de Natuur en Milieufederatie Utrecht. Daar kunnen jongeren uit Utrecht wél hun stem laten horen. 

  Debat klimaatakkoord

  Maar er was meer om over te debatteren dan de jongeren. Naar aanleiding van het debat over het Klimaatakkoord, dat de eerste keer werd onderbroken omdat Klaas Dijkhoff niet kwam opdagen, kwamen maar liefst 11 moties voorbij. 

  Top 3 nieuws van deze week

  Welke  andere nieuwtjes moet je beslist gelezen hebben? Hierbij mijn top 3 van deze week! Klik op de links voor uitgebreide informatie over een nieuwtje of motie. 

  1. Boren naar olie in Woerden? 

  De SP stelde vragen aan minister Wiebes over het bedrijf Vermillion, dat bij Woerden in het Papekopveld mogelijk wil boren naar olie. Gebruikelijk antwoordt de minister binnen een paar weken, dus daar zal ik in een later blog op terugkomen. Tevens gaf diezelfde minister aan een aantal documenten openbaar te maken naar aanleiding van een WOB-verzoek over dit bedrijf en haar voornemens te gaan boren. 

  2. Klimaatambities D’66 

  De Provinciale Statenverkiezingen komen eraan (en ja, daarbij is gelukkig naast de Uithoflijn ook aandacht voor de energietransitie 😉). En dus presenteren partijen momenteel hun plannen. De 12 D’66-lijsttrekkers bundelen hun krachten. Hun plan: zet de provinciale reserves in (die zij inschatten op een schamele 5,3 miljard euro) voor klimaatbeleid. En ze presenteren er ook meteen een paar - wat zeg ik: 48(!) - concrete acties bij. 

  3. Klimaatakkoord niet door de shredder

  De PVV diende een motie in om de minister te vragen het klimaatakkoord door de shredder te halen. Niet iedereen is dus overtuigd van het akkoord en de noodzaak van de energietransitie. Er zijn zorgen over de betaalbaarheid. De motie werd verworpen, maar laten we niet vergeten om voor iedereen aandacht te hebben en oprecht te luisteren. 

  Tips of vragen?

  Heb je een tip voor mijn volgende blog? Wil je dat ik een bepaald thema nauwer ga volgen? Laat het weten of spreek me aan op de Dag van de Ruimtelijke Kwaliteit!

  Mail Eline

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.