Blog Energiefonds Utrecht

 • Coronacrisis vraagt om uitzonderlijke initiatieven

  ProfielfotoMelissa te Dorsthorst June 18, 2020 43 keer bekeken 0 comments

  De coronacrisis vraagt om uitzonderlijke maatregelen en initiatieven. Energiefonds Utrecht heeft haar leningnemers aangeschreven en drie tot zes maanden uitstel van betaling van rente en aflossing aangeboden. Al maakt tot nu toe maar 20% er gebruik van, uit de vele positieve reacties op dit aanbod blijkt dat men het waardeert dat we met ze meedenken.

  Ook in deze tijd blijft onze rol dezelfde: we zijn nog steeds primair een financieringsfonds. Daarnaast bieden wij onafhankelijk maatschappelijk advies, dat is daar dienend aan. Soms kan het delen van onze kennis ertoe leiden dat er uiteindelijk geen financiering volgt. Prima, zolang het doel maar bereikt is: de energietransitie een stap verder helpen.

   

  Veel creativiteit

  Het merendeel van de ondernemers zit even stil terwijl ze geschoren worden en pakt zodra het kan de draad weer op. Er zijn ook ondernemers die, door de business waarin ze zitten, gewoon doorgaan waar ze mee bezig waren. Heel mooi om te zien is dat sommigen allerlei creatieve manieren bedenken om tegen de stroom in door te gaan. Bierbrouwerij De Leckere is daar een bijzonder voorbeeld van. Men boort een enorm stuk creativiteit aan met het team en dat is bewonderenswaardig. Lees hun verhaal hier.

   

  Nu plannen doorzetten

  Als participant is Energiefonds Utrecht betrokken bij Stoov, een bedrijf met een enorme groeiambitie. Ook zij gaan gewoon door: middels een crowdfundingcampagne halen ze financiering op om meer voorraad te kunnen aanleggen. Nu heel veel mensen thuis zitten, worden Stoov-kussens ook voor thuisgebruik toegepast. Misschien juist wel door de crisis vindt dat product veel aftrek.

  Vorige week sprak ik een horecaondernemer die een lening wilde afsluiten. Op de vraag hoe zij ervoor staat, antwoordde zij dat het plan om een nieuw restaurant te openen er al was en dat zij het maar beter nu kon uitvoeren: alles in de luwte ontwikkelen en opzetten en zodra het weer kan, het restaurant openen.

   

  Dit kan juist een periode zijn om de plannen die je al had, door te zetten en straks zit je in de lift. Het is natuurlijk anders voor ondernemers die net een jaar geleden de deuren hebben geopend. Maar het is zeker niet allemaal slecht nieuws.

   

  Laadinfra

  Bedrijven die hebben ingezet op laadinfrastructuur hebben het zwaar. De meeste elektrische auto's staan al weken stil op de oprit. De ondernemers moeten erdoorheen worden geholpen, want je weet dat het straks weer een enorme vlucht gaat nemen. Na deze crisis hoeven we echt niet helemaal opnieuw te beginnen met de energietransitie. Die is er gewoon nog en daar gaan we wel mee verder. De plannen die voortkomen uit de regionale energiestrategieën waaraan alle Nederlandse gemeenten verbonden zijn vanuit het klimaatakkoord, gaan ook gewoon door. Lokale coöperaties spelen een toenemende rol in de participatie. Er wordt nagedacht over een overkoepelend model zodat niet elke gemeentelijke coöperatie het wiel hoeft uit te vinden. Zo kun je de krachten bundelen qua kennis en kapitaal.

   

  90% van bedrijfsdaken heeft geen zonnepanelen

  In de provincie Utrecht is vorig jaar een coalitieakkoord gesloten waarin stevig is ingezet op energie. Het energieteam is uitgebreid en er wordt gekeken naar energiearmoede: hoe kunnen we zorgen dat mensen met minder diepe zakken niet overblijven in een slecht geïsoleerd huis met een oplopende energierekening. Voor zonnepanelen op bedrijfsdaken zien we een toenemende belangstelling. Gemeenten zoeken locaties voor zonneweides, maar dat blijkt verdraaid lastig. Daarom komen bedrijfsdaken weer in het vizier: elke vierkante meter dak waarop zonnepanelen kunnen liggen, scheelt land. Er is weerstand tegen windmolenparken, maar ook tegen zonneweides neemt die toe. Je kunt het niet maken om weilanden vol te leggen terwijl op 90% van de bedrijfsdaken nog geen zonnepanelen liggen. Het is logisch om eerst zoveel mogelijk dakoppervlak te benutten. De provincie heeft een versnellingsprogramma Zon op Dak opgetuigd, het Energiefonds kan daarin meedenken en ondernemers enthousiasmeren. Kortom, er is ondanks de huidige crisis nog altijd veel dynamiek.

 • Roy Ellenbroek - Financiering van de energietransitie blijft één van de grootste uitdagingen

  Krystel Singh June 11, 2019 440 keer bekeken 0 comments

  Vanuit de klimaatambitie heeft het Energiefonds de taak om de energietransitie binnen de provincie Utrecht te versnellen. Door de toenemende dynamiek van de transitie zijn markt en overheid continu in ontwikkeling. Om een voorbeeld te noemen: het aantal zonneprojecten heeft een enorme vlucht genomen. Enkele jaren geleden waren grotere dakgebonden systemen en zonneweides niet bancair financierbaar, maar nu in toenemende mate wél. Kleinere projecten komen vaak nog altijd niet in aanmerking.

  Toenemende urgentie

  De ontwikkelingen gaan in rap tempo: het klimaatverdrag van Parijs, het dichtdraaien van de Groningse gaskraan en het aankomende klimaatakkoord hebben de energietransitie in een hogere versnelling gebracht. De toenemende urgentie vraagt van ons een actievere rol naar de partijen waarvoor het fonds bedoeld is: bedrijven en instellingen helpen, die de financiering van hun energieproject niet rondkrijgen. Het scala aan klanten is breed: scholen, zorginstellingen, sportverenigingen, energiecoöperaties en het reguliere bedrijfsleven. We zijn een kleine organisatie, wat het dan ook lastig maakt om alle potentiële initiatiefnemers individueel te benaderen. Structureel overleg met bestuurders, beleidsmakers en marktpartijen is dan ook van groot belang. Met name beleidsadviseurs duurzaamheid staan voortdurend in contact met bedrijfscollectieven, bedrijventerreinen en ondernemers. Zij zijn de ambassadeurs van het Energiefonds die de markt in beweging kunnen zetten.

  Innovaties in energietransitie

  In de stad Utrecht bestaat ons fonds sinds 2013. Onlangs vierden we ons eenjarig bestaan als provinciaal fonds met het Utrechts Energie Event. Behalve bestuurders en beleidsmakers waren daarbij veel ondernemers uit de provincie Utrecht aanwezig. Mensen inspireerden elkaar door ervaringen te delen, er hing een energieke vibe. We toonden filmpjes van aansprekende projecten die andere partijen op nieuwe ideeën brachten. Veel nieuwe spelers in de markt van duurzame energie houden zich bezig met bijvoorbeeld productie, distributie en waterstoftechnologie; in de energietransitie vinden steeds meer innovaties plaats. Ook binnen de provincie Utrecht verwacht ik een behoorlijk aantal innovatieve projecten die een rol van betekenis gaan spelen. Extra financiering zal daarbij nodig zijn, want banken willen eerst zien dat het allemaal werkt. Ook in dat segment kunnen wij een belangrijke rol spelen. We beoordelen op twee criteria: de bijdrage die het project levert aan de energietransitie en het financieel rendement. Het is voor ons een uitdaging om enerzijds zorgvuldig te zijn, maar anderzijds datgene te doen wat reguliere financiers zoals banken niet willen of kunnen. Daarin ligt nou juist onze toegevoegde waarde.

  Eén van de grootste uitdagingen

  De komende jaren vormt de financiering van de energietransitie één van de grootste uitdagingen. Banken en beleggers hebben veel kapitaal tot hun beschikking en overheden staan voor de opgave om dit te ontsluiten en daarmee de energietransitie te versnellen. Omdat wij veel kennis en ervaring hebben opgebouwd op het gebied van publieke en private financiering van energie gerelateerde projecten, neemt het Energiefonds een unieke plaats in tussen markt en overheid. Een ondernemer die zijn pand gaat verbouwen maar weinig tijd heeft om na te denken over energiebesparing, bieden wij een laagdrempelig financieringsinstrument. Een bank kan het grootste deel van de renovatie van een bedrijfspand financieren. Met het deel dat wij erbij doen, kan de eigenaar het pand vervolgens energieneutraal maken. Omdat onze investering weer wordt terugverdiend, kan het geld steeds opnieuw aan energie gerelateerde projecten worden besteed. 

  In vroeg stadium om de tafel

  Projecten worden door het Energiefonds benaderd vanuit een thema: energiebesparing. Inhoudelijk zitten wij heel diep in deze materie en met mijn technische achtergrond kan ik projecten goed beoordelen. Een financier kan naar uitgewerkte plannen kijken en ja of nee zeggen, maar ik zie dat er behoefte is aan mensen die meedenken. Initiatiefnemers nodig ik dan ook graag uit om ons in een vroeg stadium te benaderen. Even om de tafel zitten om een ruw plan door te nemen biedt de gelegenheid tot bijsturing en het aanbrengen van structuur in een eerdere fase. Dat wordt gewaardeerd en het is ook nodig, want niet iedereen is zoals wij elke dag met dit onderwerp bezig.

Cookie settings