Allemaal een Green Deal Duurzame Zorg!

Met de Green Deal Duurzame Zorg maken zorgorganisaties en gemeenten afspraken om de zorg in de provincie Utrecht duurzamer te maken. 

Wil jouw gemeente of zorgorganisatie ook aan de slag met de Green Deal Duurzame Zorg? 

Ja, ik doe mee!


 

 


 

 

Provinciebrede aanpak van start!

Wat is er bereikt?

 

In 2019 zijn we gestart met de provinciebrede aanpak. Deze aanpak bouwt voort op de overeenkomsten die al eerder door gemeente Utrecht met enkele zorgorganisaties zijn gesloten en de ervaringen die al zijn opgedaan met het implementeren van de milieuthermometer zorg

Al 22 organisaties en 14 gemeenten doen mee met deze provincie brede aanpak. Hiermee geeft Utrecht invulling aan de landelijke Green Deal Duurzame Zorg. Onze overtuiging is dat alleen door samenwerking de nationale duurzaamheidopgaven zijn te bereiken. Het leren van en met elkaar is een belangrijk onderdeel van de provinciebrede aanpak. 

Gemeenten ondersteunen de zorgorganisaties die de bedrijfsvoering willen verduurzamen door enkele adviesuren beschikbaar te stellen en een kenniscommunity te organiseren, waar kennis en ervaring wordt gedeeld.  Lees hier over de ervaringen van Careyn op weg naar duurzame zorg.

Gea van Oortmarssen is de aanjager van dit proces.  

Klik op wie doen er mee om te zien  welke gemeenten en zorgorganisaties meedoen en werken aan een integraal milileubeleid, met concrete doelen en acties. Om te meten hoe duurzaam een instelling werkt is een zogenoemde Milieuthermometer Zorg ontwikkeld. De Milieuthermometer telt verschillende thema’s, uiteenlopend van energie, afval en gevaarlijke stoffen, tot inkoopbeleid, schoonmaak en catering. Op alle thema’s worden de zorginstellingen op gemiddeld zeven onderdelen beoordeeld.

Om te meten hoe duurzaam een instelling werkt is een zogenoemde Milieuthermometer Zorg ontwikkeld. De Milieuthermometer telt achttien thema’s, uiteenlopend van energie, afval en gevaarlijke stoffen, tot inkoopbeleid, schoonmaak en catering. Op alle thema’s worden de zorginstellingen op gemiddeld zeven onderdelen beoordeeld. Lees hier meer over het certificeringstraject.

"Gewoon gaan doen" is een tip die we vaak horen. 

Wie doen er mee?

 

 

Cookie settings