Allemaal een Green Deal Duurzame Zorg!

Met de Green Deal Duurzame Zorg maken zorgorganisaties en gemeenten afspraken om de zorg in de provincie Utrecht duurzamer te maken. 

Wil jouw gemeente of zorgorganisatie ook aan de slag met de Green Deal Duurzame Zorg? 

Ja, ik doe mee!


 

 


 

 

Provinciebrede aanpak van start!

Wat is er bereikt?

 

In 2019 zijn we gestart met de provinciebrede aanpak. De provinciebrede aanpak bouwt voort op de overeenkomsten die al eerder door gemeente Utrecht met enkele zorgorganisaties zijn afgesloten en de ervaringen die zijn opgedaan met de milieuthermometer zorg

Al 19 organisaties en 13 gemeenten doen mee met deze Provincie brede aanpak. Hiermee geeft Utrecht invulling  aan de landelijke Green Deal Duurzame Zorg. Onze overtuiging is dat alleen door samenwerking de nationale duurzaamheidopgaven zijn te bereiken. Het leren van en met elkaar is een belangrijk onderdeel van de provinciebrede aanpak. 

Gemeenten ondersteunen de zorgorganisaties die de bedrijfsvoering willen verduurzamen door enkele adviesuren beschikbaar te stellen en een kenniscommunity te organiseren, waar kennis en ervaring wordt gedeeld.  Lees hier over de ervaringen van Careyn op weg naar duurzame zorg.

Gea van Oortmarssen is de aanjager van dit proces.  

Klik op wie doen er mee om te zien  welke gemeenten en zorgorganisaties meedoen en werken aan een integraal milileubeleid, met concrete doelen en acties. Om te meten hoe duurzaam een instelling werkt is een zogenoemde Milieuthermometer Zorg ontwikkeld. De Milieuthermometer telt achttien thema’s, uiteenlopend van energie, afval en gevaarlijke stoffen, tot inkoopbeleid, schoonmaak en catering. Op alle thema’s worden de zorginstellingen op gemiddeld zeven onderdelen beoordeeld.

Om te meten hoe duurzaam een instelling werkt is een zogenoemde Milieuthermometer Zorg ontwikkeld. De Milieuthermometer telt achttien thema’s, uiteenlopend van energie, afval en gevaarlijke stoffen, tot inkoopbeleid, schoonmaak en catering. Op alle thema’s worden de zorginstellingen op gemiddeld zeven onderdelen beoordeeld. In totaal hebben deze  zorgorganisaties al voor 57 locaties certificaten behaald. Lees hier meer over het certificeringstraject.

Drie locaties van Van Der Hoeven en 1 locatie van het Diakonnessenhuis hebben het certificaat zilver behaald en hebben daarmee o.a. een stap gezet naar een duurzaam inkoop- en vastgoedbeleid.  "Gewoon gaan doen" is een tip die we vaak horen. 

Wie doen er mee?